услуги

Предлагаме услуги пълно счетоводство в съответствие с националните и европейските правила:

 • Консултации по процедурите за фискална регистрация на дружеството
 • Регистрация на първични документи в съответствие с действащите правни изисквания
 • Аналитични доказателства и синтетични клиенти, доставчици;
 • Проверка на дълготрайни активи, изчисление на амортизацията;
 • Изготвяне на месечния протокол;
 • Изготвяне на регистъра на списанията, регистъра на инвентаризациите, дневниците за ДДС и книгите;
 • Управленско счетоводство и изчисляване на разходите;
 • Изготвяне и подаване на данъчни декларации, изисквани от действащото законодателство;
 • Изготвяне на други ситуации или доклади, изисквани от действащото законодателство;
 • Изготвяне, проверка и удостоверяване на баланса;
 • Укрепване на скалите за проверка за групи дружества и превеждането им в баланса;
 • Изготвяне и подаване на разплащателни сметки;
 • Изготвяне и подаване на изявления относно задълженията, свързани с правата на персонала;
 • Консултации за набиране на персонал;
bg_BGBulgarian