σταδιοδρομία

Contabil – Economist

Ο ιδανικός υποψήφιος

 • Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής λογιστικής - τουλάχιστον 1 έτος.
 • Γνώση της λογιστικής, των νομοθετικών γνώσεων στον τομέα της λογιστικής, της φορολογίας.
 • Η γνώση της λειτουργίας του υπολογιστή (Office Office) και η λειτουργία σε συγκεκριμένα προγράμματα - πλεονεκτήματα.
 • Capacitate de adaptare, flexibilitate, abiltati bune de comunicare;
 • Δυνατότητα οργάνωσης και ιεράρχησης των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις προθεσμίες.
 • Παρατήρηση και αναλυτική ακεραιότητα.

Περιγραφή της εργασίας

 • Εγγραφή δικαιολογητικών στο λογιστικό πρόγραμμα Saga C,
 • Επαλήθευση των ισορροπιών με τους προμηθευτές και τους πελάτες, εξασφαλίζοντας την επιβεβαίωση συναλλαγών και τα καταχωρημένα υπόλοιπα μαζί τους.
 • Μισθοδοσία (μισθούς κατάρτισης, συμβάσεις απασχόλησης, πρόσθετα έγγραφα κ.λπ.) ·
 • Επαλήθευση των ημερολογίων πωλήσεων και αγορών.
 • Σύνταξη και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων.
 • Pachetul salarial se va discuta la interviu.

Παρακαλούμε αναφέρετε το βιογραφικό σας στο contact@asperagroup.ro ή καλέστε μας στο:

0724 318133  – Ștefania Cozma, expert contabil

0728 194 191 - Crina Ţurcanu, λογιστής εμπειρογνώμονας

 

elGreek