hizmetler

Hizmet sunuyoruz eksiksiz muhasebe Ulusal ve Avrupa kurallarına uygun olarak:

 • Şirketin Mali Kayıt Usulleri Danışmanlığı
 • Birincil belgelerin mevcut yasal şartlara uygun olarak kaydı
 • Analitik kanıtlar ve sentetik müşteriler, tedarikçiler;
 • Duran varlık kanıtları, itfa hesaplaması;
 • Aylık doğrulama dengesinin detaylandırılması;
 • Günlük kaydı, stok kaydı, KDV kayıt defteri ve kitaplarının hazırlanması;
 • Yönetim muhasebesi ve maliyet hesabı;
 • Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği vergi beyannamelerinin hazırlanması ve dosyalanması;
 • Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği diğer durumları veya raporları hazırlamak;
 • Bilançoyu hazırlamak, kontrol etmek ve onaylamak;
 • Şirketler grupları için doğrulama ölçeklerini güçlendirin ve bunları bilançoya dönüştürün;
 • Maaş ödeme durumlarının hazırlanması ve dosyalanması;
 • Personelin hakları ile ilgili yükümlülüklere ilişkin ifadelerin hazırlanması ve dosyalanması;
 • Personel işe alım danışmanlığı;
tr_TRTurkish